Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník
5.B na školním hřišti

5.B na školním hřišti

Krásné podzimní počasí vylákalo třídu 5.B na školní hřiště. Ani letos si  děti neodpustily vytváření z listů venku, art land  si opět  všichni užili.

Letošní lyžařský výcvik byl navzdory nejistému počasí velmi zdařilý. Hned po příjezdu a ubytování na pokoje se žáci rozdělili do 4 družstev podle dovedností. Družstvo se začátečníky se začalo pomocí různých cvičení sžívat s lyžařskou výstrojí a také klouzavým sněhem.

24. 1. se třída 2.C setkala v MěK Neratovice se spisovatelkou dětských knížek Z. Pospíšilovou.