Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník
5. D – Projektový den na téma „Migrace ptáků a ochrana přírody“

5. D – Projektový den na téma „Migrace ptáků a ochrana přírody“

8. 12. proběhl v 5. D projektový den s p. ing. M. Holubovou na téma “ Migrace ptáků a ochrana přírody“.

Bylo to dopoledne plné zajímavých aktivit a poznatků.

Letošní lyžařský výcvik byl navzdory nejistému počasí velmi zdařilý. Hned po příjezdu a ubytování na pokoje se žáci rozdělili do 4 družstev podle dovedností. Družstvo se začátečníky se začalo pomocí různých cvičení sžívat s lyžařskou výstrojí a také klouzavým sněhem.

24. 1. se třída 2.C setkala v MěK Neratovice se spisovatelkou dětských knížek Z. Pospíšilovou.