Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník
Neperte se, prosím vás!

Neperte se, prosím vás!

Naše škola se tento školní rok zapojila nejen tradičně do pražského Klubu mladého diváka, ale také do Klubu mladého diváka v Neratovicích. Jako první inscenaci jsme měli možnost zhlédnout 13. 10. právě divadelní hru: „Neperte se, prosím vás!“ izraelského autora Gura Korena. Je to skvělá komedie plná židovského humoru, o sourozeneckých vztazích a jednom dědictví, ve které dochází k nečekanému zvratu. Opravdu nás situace a brilantní herecké výkony velmi pobavily a měli jsme si možnost uvědomit, že rodina a sourozenecké vztahy jsou v životě důležitější než všechny peníze světa.

V sourozeneckých hádkách zazářili zejména herci Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Zuzana Kajnarová a Martina Hudečková. Oba jmenovaní pánové se s námi po představení ochotně vyfotili a my už se těšíme na další divadelní zážitky.

Za žáky 8. a 9. ročníků Mgr. Ivana Chválová

Letošní lyžařský výcvik byl navzdory nejistému počasí velmi zdařilý. Hned po příjezdu a ubytování na pokoje se žáci rozdělili do 4 družstev podle dovedností. Družstvo se začátečníky se začalo pomocí různých cvičení sžívat s lyžařskou výstrojí a také klouzavým sněhem.

24. 1. se třída 2.C setkala v MěK Neratovice se spisovatelkou dětských knížek Z. Pospíšilovou.