Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník
Okresní kolo ve florbalu

Okresní kolo ve florbalu

Dne 24.11. 2022 se konal florbalový turnaj smíšených družstev 4. a 5. tříd. Turnaj se konal ve sportovní hale Bios na Mělníku a účastnilo se ho 5 škol. Naše škola ve složení Pavel Šťastný, Kamila Šrámková, Daniel Marvan, Jan Škabrada, Jindřich Severin, Martin Prokopec, Antonín Hemrle, Jiří Pavelka, Alexander Mesarič, Adam Nedbal a Amélie Chromcová se umístila na skvělém 1. místě. Jiří Pavelka byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje. Tímto žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme.

Letošní lyžařský výcvik byl navzdory nejistému počasí velmi zdařilý. Hned po příjezdu a ubytování na pokoje se žáci rozdělili do 4 družstev podle dovedností. Družstvo se začátečníky se začalo pomocí různých cvičení sžívat s lyžařskou výstrojí a také klouzavým sněhem.

24. 1. se třída 2.C setkala v MěK Neratovice se spisovatelkou dětských knížek Z. Pospíšilovou.