Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník
Pokyny pro založení trvalého příkazu

Pokyny pro založení trvalého příkazu

  • Trvalý příkaz si musíte sami založit ve své bance.
  • Číslo účtu 0465289369/0800
  • Variabilní symbol – čtyř místné číslo ze složenek nebo vám ho řekne po telefonu vedoucí školní jídelny (je stále stejné).
  • Je třeba dát příkaz na Kč 644,- (23 obědů x 28,- Kč =  žáci 7-10 let), na Kč  690,- (23 obědů x 30,- Kč = žáci 11-14 let) nebo na Kč 736,- (23 obědů x 32,- Kč = žáci nad 15 let věku).
  • Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tj. kolik let mu je 31.8. (poslední den školního roku) – v té kategorii je zařazen celý školní rok.
  • Platíte každý měsíc stejně a jednou nebo dvakrát za rok se vám přeplatek vrátí.

2.2.2023

Dobrodružný příběh dvou kamarádů, kteří se v přírodě nemohou nikdy potkat, se všem moc líbil. 

Letošní lyžařský výcvik byl navzdory nejistému počasí velmi zdařilý. Hned po příjezdu a ubytování na pokoje se žáci rozdělili do 4 družstev podle dovedností. Družstvo se začátečníky se začalo pomocí různých cvičení sžívat s lyžařskou výstrojí a také klouzavým sněhem.