Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník
Přírodovědný Klokan

Přírodovědný Klokan

Ve středu 12. 10. 2022 se i naše škola zapojila do celostátní soutěže Přírodovědný Klokan. Soutěžilo 34 žáků z osmých a devátých ročníků, kteří si poměřili své vědomosti ve znalostech z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných poznatků. Na naší škole zvítězila  Alžběta Zachová (9.D) – získala 77 bodů, na druhém místě se umístila Barbora Rosyvková (8.B) se 72 body a třetí místo obsadila Anna Rudášová  (9.A) s 65 body.

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Letošní lyžařský výcvik byl navzdory nejistému počasí velmi zdařilý. Hned po příjezdu a ubytování na pokoje se žáci rozdělili do 4 družstev podle dovedností. Družstvo se začátečníky se začalo pomocí různých cvičení sžívat s lyžařskou výstrojí a také klouzavým sněhem.

24. 1. se třída 2.C setkala v MěK Neratovice se spisovatelkou dětských knížek Z. Pospíšilovou.