Aktuální dění

Od 1.9.2022 mají nově nárok na dotované produkty pouze žáci 1.stupně a přípravné třídy. Jedná se o produkty, které budou zaváženy 1 měsíčně (mléko + ovoce) firmou Come vending, Opava.

Více informací…

1.9.2022

 • 1. třídy 9:00 – 10:00 (vyčkají před školou)
 • 2. – 9. třídy 9:00 – 10:00
 • Výdej obědů 11:00 – 13:30
 • Zahájen provoz školní družiny od 6:30

2.9.2022

 • 1. třídy 8:00 – 10:00
 • 2. – 5. třídy 8:00 – 11:40
 • 6. – 9. třídy 8:00 – 12:35

5.9.2022

 • 1. třídy 8:00 – 10:45
 • 2. – 5. třídy 8:00 – 11:40
 • 6. – 9. třídy 8:00 – 12:35
 • 1. 7. 2022 / 9:00 – 11:00
 • 4. 7. 2022 / 9:00 – 11:00
 • 24. 8. 2022 / 9:00 – 11:00
 • 31. 8. 2022 / 9:00 – 11:00

Přejeme všem našim žákům a jejich rodinám krásné léto plné nezapomenutelných zážitků.

Kolektiv zaměstnanců školy

29.6.2022 proběhl sběr starého papíru. Nasbírali jsme celkem 5.590 kg papíru. Všem žákům, rodičům i učitelům děkujeme.

Dne 29.6.2022 se koná sběr papíru. Od 20.6.2022 můžete svázaný papír (zvážený) nosit před školu pod pergolu.

V úterý 31. 5. 2022 od 11.00 do 13.00 hodin máte možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění.

Naše škola byla založena v roce 1983 a má dlouhou tradici.

V letošním školním roce budeme dále pokračovat v našich tradičních aktivitách a projektech, ale především se budeme všichni snažit o neustálé zvyšování dobrých výsledků našich žáků a jejich úspěšný vstup do života po ukončení základní školy.

Rodiče a žáci si již zvykli a používají elektronické žákovské knížky (od 5. do 9. ročníků), učitelé své hodiny zapisují do elektronické třídní knihy.

Učitelé a žáci pro online výuku, ale i běžnou výuku využívají aplikace Google Classroom (online učebna) a Google Meet (video hodiny) nebo jejich kombinaci.

Zavádění moderních technologií do výuky je jednou z našich priorit, ale stále zlepšujeme i zázemí školy (WC kabinky pro žáky, obložení obou tělocvičen, školní zahrada, nová kašna před školou s hmyzím domečkem atd.). 

0
Kmenových tříd
> 0
Plochy
0
Odborných učeben
0
Pedagogů
0
Dětí a žáků
0
Správních zaměstnanců
0
Pedagogů na 1. stupni
0
Pedagogů na 2. stupni
0
Pedagog v přípravné třídě
0
Vychovatelek
0
Asistentů pedagoga
0
Zaměstnanců ve školní jídelně
0
Pedagogů na mateřské dovolené
23:06
28. 9. 2022
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:30 - 15:15
9. hodina 15:20 - 16:05
23:06
28. 9. 2022
0. přestávka 7:40 - 8:00
1. přestávka 8:45 - 8:55
2. přestávka 9:40 - 10:00
3. přestávka 10:45 - 10:55
4. přestávka 11:40 - 11:50
5. přestávka 12:35 - 12:45
6. přestávka 13:30 - 13:35
7. přestávka 14:20 - 14:30
8. přestávka 15:15 - 15:20