Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

K zápisu přineste s sebou doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Zařazení do přípravné třídy je podmíněno doporučujícím stanoviskem ŠPZ a dokladem o udělení odkladu školní docházky.

Pro školní rok 2024/2025 otevřeme přípravnou třídu pro 12 dětí.

Termín zápisu a příjem žádostí je 9. 5. 2024
od 15.00 do 17.00 hod.

Kritéria zařazení dítěte do přípravné třídy Základní školy Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník stanovila tato kritéria pro rozhodování o zařazení dětí do přípravné třídy pro školní rok 2024/25 pro případ, že počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Děti budou přijaty po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Neratovice. (v den zápisu)
  2. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu. (v den zápisu)
  3. Ostatní zájemci.

Stanovení pořadí:
Pořadí přijatých dětí se stanoví v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1 k bodu 3.

Poznámky:
V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do přípravné třídy ZŠ.

Seznam zařazených dětí bude zveřejněn dne 7. 6. 2024 na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Schůzka rodičů

ZŠ NERATOVICE, 28. října, okres Mělník
Vás zve na schůzku rodičů budoucích žáků přípravné třídy

Datum: 12. 6. 2024
Čas: 16.00 hod.
Místnost: bude upřesněno, třídní učitelka si rodiče vyzvedne před budovou školy.
Prosím, aby se dostavili pouze rodiče
.

Mgr. Radka Millerová, ředitelka školy