Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

K zápisu přineste s sebou doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Zařazení do přípravné třídy je podmíněno doporučujícím stanoviskem ŠPZ a dokladem o udělení odkladu školní docházky.

Pro školní rok 2022/2023 otevřeme přípravnou třídu pro 13 dětí.

Termín zápisu a příjem žádostí je 4. 5. 2022
od 14.00 do 17.00 hod.

Kritéria zařazení dítěte do přípravné třídy Základní školy Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník stanovila tato kritéria pro rozhodování o zařazení dětí do přípravné třídy pro školní rok 2022/23 pro případ, že počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Děti budou přijaty po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Neratovice. (v den zápisu)
  2. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník. (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  3. Děti s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu. (v den zápisu)
  4. Ostatní zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem naší školy. (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
  5. Ostatní zájemci.

Stanovení pořadí:
Pořadí přijatých dětí se stanoví v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1 k bodu 5.

Poznámky:
V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do přípravné třídy ZŠ.

Seznam zařazených dětí bude zveřejněn dne 20. 5. 2022 na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Schůzka rodičů

ZŠ NERATOVICE, 28. října, okres Mělník
Vás zve na schůzku rodičů budoucích žáků přípravné třídy

Datum: 15. 6. 2022
Čas: 16.00 hod.
Místnost: bude upřesněno, třídní učitelka si rodiče vyzvedne před budovou školy
Prosím, aby se dostavili pouze rodiče

Mgr. Radka Millerová, ředitelka školy