Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Přijímací řízení na gymnázium/střední školu

Přijímací řízení na gymnázium/střední školu

Informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia ve školním roce 2023/2024 – pozor změna!

Přihlášky a přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 5. ročník ZŠ

Osmileté gymnázium
Počet přihlášek3
Do kdy podat přihláškuDo 20. 2. 2024
Forma podáníElektronicky po předchozí registraci do systému
Písemně (přihlášky se tisknou ve škole) po  předchozí registraci do systému
Termín přijímacích zkoušek16. a 17. 4. 2024
29. a 30. 4. 2024 (náhradní termín v případě potvrzené nemoci)
VýběrPRIORITNÍ VÝBĚR
Zápisový lístekZRUŠEN – žák je automaticky přijat na základě vybraných priorit. Nemožné podat odvolání proti nepřijetí.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy (nutné jsou podpisy zákonného zástupce i uchazeče na SŠ). Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka. Přihlášky tiskne Mgr. Pavla Kliment Rosyvková podle dodaných podkladů.

PRIORITNÍ VOLBA 3 středních škol – žák si vybere podle svých priorit  3 obory na středních školách a seřadí si je do pořadí 1. – nejdůležitější, 2. – méně důležitá, 3. – snadnější se dostat

Přijímací zkouška – Každý uchazeč koná 2x písemný test: v 1. stanoveném termínu na SŠ, kterou uvedl na přihlášce jako 1., ve 2. termínu na SŠ uvedené na přihlášce jako 2. Když uchazeč onemocní, musí se do 3 dnů omluvit a dostane náhradní termín (konaný nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu). Uchazeči se započítává vždy ten lepší výsledek ze zkoušky na obou SŠ. Výsledky vyhlásí SŠ cca za měsíc od přijímacích zkoušek.

Pokud žák splnil podmínky přijetí na 1. školu, je tam přijat a nastupuje tam. (Pokud na 2., tak 2.; pokud na 3., tak až na 3.) Není možné si vybírat a měnit pořadí škol. Žák se při neúspěchu NEODVOLÁVÁ. Nastupuje na gymnázium, které mu bylo určeno. V případě nepřijetí na všechny 3 SŠ, si žák může podat 3 přihlášky do 2. kola stejným způsobem jako v 1. kole, pokud zbývá na osmiletém gymnáziu místo.

Možné konzultace k volbě SŠ je možné si domluvit s Mgr. Pavlou Rosyvkovou emailem (ROSYVKOVA@3ZSNERATOVICE.CZ) nebo telefonicky do ZŠ (tel. 315682790).


Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024 – pozor změna!

Přihlášky a přijímací řízení na SŠ

Obory s talentovou zkouškouObory ostatní
Počet přihlášek23
Do kdy podat přihláškuDo 30. 11. 2023Do 20. 2. 2024
Forma podáníPouze písemná (přihlášky se tisknou ve škole)Elektronicky po předchozí registraci do systému
Písemně (přihlášky se tisknou ve škole) po  předchozí registraci do systému.
Termín přijímacích zkoušek2. – 15. leden 202412. a 15. 4. 2024
29. a 30. 4. 2024 (náhradní termín v případě potvrzené nemoci)
VýběrMožnost volby mezi 1. a 2. oboremPRIORITNÍ VÝBĚR
Zápisový lístekv lednu 2023 – zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci po přijetí na SŠZRUŠEN – žák je automaticky přijat na základě vybraných priorit

V prvním a druhém kole přijímacího řízení se podávají přihlášky stejným způsobem. Následující kola si SŠ určuje sama.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy (nutné jsou podpisy zákonného zástupce i uchazeče na SŠ). Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka. Přihlášky tiskne Mgr. Rosyvková podle dodaných podkladů.

PRIORITNÍ VOLBA 3 středních škol – žák si vybere podle svých priorit  3 obory na středních školách a seřadí si je do pořadí 1. – nejdůležitější, 2. – méně důležitá, 3. – snadnější se dostat

1) UČEBNÍ OBORY – s výučním listem, přijímací zkouška se nekoná, výběr na základě zejména pololetního vysvědčení v 9. ročníku.

2) MATURITNÍ OBORY – Každý uchazeč koná 2x písemný test: v 1. stanoveném termínu na SŠ, kterou uvedl na přihlášce jako 1., ve 2. termínu na SŠ uvedené na přihlášce jako 2. Když uchazeč onemocní, musí se do 3 dnů omluvit a dostane náhradní termín (konaný nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu). Uchazeči se započítává vždy ten lepší výsledek ze zkoušky na obou SŠ. Výsledky vyhlásí SŠ cca za měsíc od přijímacích zkoušek.

Pokud žák splnil podmínky přijetí na 1. školu, je tam přijat a nastupuje tam. (Pokud na 2., tak 2.; pokud na 3., tak až na 3.) Není možné si vybírat a měnit pořadí škol. Žák se při neúspěchu  NEODVOLÁVÁ. Nastupuje na SŠ, která mu byla určena.

V případě nepřijetí na všechny 3 SŠ, si žák podává opět 3 přihlášky do 2. kola stejným způsobem jako v 1. kole.

Možné konzultace k volbě SŠ je možné si domluvit s Mgr. Pavlou Rosyvkovou emailem (ROSYVKOVA@3ZSNERATOVICE.CZ) nebo telefonicky do ZŠ (tel. 315682790).