Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Přijímací řízení na gymnázium/střední školu

Přijímací řízení na gymnázium/střední školu

PŘIHLÁŠKY 2024

Informace pro PÁŤÁKY, DEVÁŤÁKY i dříve vycházející

Nový systém přijímání na střední školy a osmiletá gymnázia mění systém podávání přihlášek na:

1) ELEKTRONICKY (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita – doporučuji si zkontrolovat bankovní identitu u své banky a poté vyzkoušet přihlášení např. u https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni )

2) VÝPISEM ZE SYSTÉMU = podáním výpisu vytištěného z online systému.

3) PÍSEMNĚ = podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

PODÁNÍ ELEKTRONICKY a VÝPISEM ze SYSTÉMU vyplňujte na www.dipsy.cz

ELEKTRONICKÉ podání – rodiče se přihlásí do systému bankovní identitou, která je napojena na registr obyvatel. Do systému se vloží jejich osobní údaje a rodiče také uvidí seznam svých dětí, ze kterých vyberou to, které chce podat přihlášku. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.

V části střední školy vyberou rodiče ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky. Vyberou je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.

Rodiče uvidí přehledně požadované dokumenty, které vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání. Ty pak nahrajete jako fotky nebo scany.

Rodiče potvrdí odeslání, poté přijde rodičům e-mail s potvrzením a to je vše.

Podání VÝPISEM ze SYSTÉMU – rodiče vše vyplní do online přihlášky, ale bez přihlášení bankovní identitou, včetně kompletních osobních údajů.

Vyberou své střední školy a obory. Nahrají přílohy přihlášky. Odešlou přihlášky a do emailu dostanou výpis ze systému. TENTO VÝPIS VYTISKNOU (tolikrát, na kolik škol se hlásí), RUČNĚ HO PODEPÍŠÍ a doručí na vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

PÍSEMNÉ podání – rodiče vyplní klasickou listinnou přihlášku a doručí ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy v KOPIÍCH, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Pokud již byla podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí na přihlášce dle priority i tyto obory vzdělání. Ty poté můžete do 15. 3. 2024 proházet v pořadí.

Výběr škol na přihlášku – prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority.

=  Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč splní kritéria přijetí, tedy umístí se „nad čarou“ ve více než jedné výsledkové listině.

Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

Důležité formuláře jako PŘÍLOHY

Střední školy do 31. 1. 2024 zveřejní na svých webových stránkách kritéria na přijetí a také požadavky na přílohy.

1) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – obdrží žák společně s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí 31. 1. 2024 ze základní školy

2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – pokud jej střední škola vyžaduje

3) Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině)

4) Doporučení z PPP – pokud je žák v péči PPP (prodloužení časové dotace u JPZ)

Přílohy č. 2 a 3 najdete ke stažení na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html (v dolní části stránky)

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Náhradní termíny – 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

KDE se budou konat zkoušky?

Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují od 15. března do 23. dubna 2024.

Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) budete konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které Vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

Náhradní termín JPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole (webových stránkách střední školy) a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému DiPSY.

Zápisové lístky se nepoužívají.

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení. Tak se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

2. kolo přijímacího řízení

Zákonný zástupce nebo uchazeč má možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech od 20. do 24. května 2024. 21. června 2024 ředitel školy zveřejní výsledky 2. kola přijímacího řízení.

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

3. kolo a následující kola přijímacího řízení

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.