Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Školní družina

Školní družina

Informace

Provozní doba:
6.30 – 17.00

Vyzvedávání dětí:
13.30 – 13.45
15.00 – 17.00

Počet oddělení: 10

Kontakt: viz. sekce Kontakty

Řád a režim ŠD: viz sekce Dokumenty ke stažení

Poplatek: 100 Kč za měsíc (platí se ročně vždy ke 20. srpnu)

Charakteristika

Zájmové vzdělávání školní družiny navazuje na vzdělávací činnost ZŠ, pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu.

Cílem zájmového vzdělávání je nabídnout žákům dostatek námětů ke smysluplnému využití volného času. Těchto cílů dosahujeme formou pravidelných zájmových činností, příležitostných akcí a nabídkou spontánních aktivit.

Pro činnost ŠD se využívají herny ŠD, tělocvična, kuchyňka, školní hřiště, zahrada či přilehlá dětská hřiště. Spolupracujeme také se skautským oddílem Oregon – pořádá pro nás např: Mikulášskou nadílku, sportovní soutěže apod.

Na podzim sbíráme kaštany a žaludy pro zvěř (MS Janův Důl). Každoročně připravujeme lampiónový průvod, karneval masek, dopravní soutěže a další zábavné akce.