Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Přípravná třída

Přípravná třída

Informace

Vyučování:
8:00 – 11:40

Kontakt: viz. sekce Kontakty

Školní vzdělávací program: viz sekce Dokumenty ke stažení

Zápis: viz sekce Zápis do přípravné třídy

Charakteristika

Přípravná třída základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo pro děti s odkladem povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole pomocí různých aktivit a činností a bezproblémového začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní.

Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání světa kolem, základy sebeobsluhy a základní sociální návyky.