Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Stravování

Stravování

Školní jídelna

Všichni žáci školy se mohou stravovat ve školní jídelně. Tuto možnost využívá přes 600 strávníků. Obědy se vaří podle zásad zdravé výživy a velmi pečlivě je hlídán spotřební koš, který stanoví procento podílu zeleniny, ovoce, luštěnin, mléčných výrobků, které zaručují zdravou výživu vašich dětí.

V našem jídelníčku nenajdou děti hamburgery, hranolky, tatarku apod., chceme, aby strava byla pestrá a zdravá. Vaříme 2 jídla a každý si vybere, co mu chutná. Využijte objednávání obědů a kontrolu docházky vašich dětí přes internet.

Informace

Vážení rodiče, strávníci,
od letošního školního roku jsou na pracovníky školní jídelny prostřednictvím odborníků na výživu i hygieny kladeny nové nároky, které směřují k upevňování nových stravovacích návyků dětí. Cílem by měla být nabídka nutričně vyvážených pokrmů s masem i bez masa (plnohodnotné bezmasé pokrmy obsahují optimální množství základních živin ve správném vzájemném poměru).

Do školního jídelníčku je častěji než dříve zařazována čerstvá zelenina v podobě salátů, ovoce, např. k luštěninám je podáván chléb, neboť luštěniny jsou samy o sobě významným zdrojem bílkovin a není nutné je doplňovat živočišnými bílkovinami.

Častěji se vaří polévky zeleninové, luštěninové, jako zavářku používáme bulgur, kuskus, jáhly… U hlavních pokrmů se střídají různé druhy mas, především bílé druhy masa a ryby.

Dětem je nabízena také neochucená pitná voda, kterou by měly pít i během dne v rámci pitného režimu. V jídelníčku budou v některé dny nabízena dvě podobná jídla, abychom naplnili spotřební koš, který je v rámci školního stravování sledován.

Pracovnice školní jídelny se snaží pro vaše děti vařit chutně, zdravě, vyváženě a podle nejnovějších doporučení. Je teď na nás dospělých – rodičích i pedagozích, abychom děti doma i ve škole vedli ke správnému stravování.

Doufám, že se nám to společnými silami podaří.
 

Pokyny ke stravování od 1.4.2023

1. Přihláška ke stravování

Noví strávníci obdrží před započetím stravování přihlášku na obědy. Řádně vyplněnou ji vrátí do školní jídelny.

Svým podpisem se rodiče zavazují, že budou řádně plnit povinnosti vyplývající z účasti ve školním stravování.

2. Placení stravného

Stravné se platí do 28. dne měsíce na příští měsíc

  • TRVALÝM BEZHOTOVOSTNÍM PŘÍKAZEM, PŘÍKAZEM K ÚHRADĚ NEBO SLOŽENKOU NA ÚČET ŠKOLY 
    Složenku a příkaz je nutno dát proplatit tak, aby platba byla připsána na účet školy nejpozději do 28.dne měsíce na následující měsíc. To znamená, že platbu je třeba provést okolo 25.dne v měsíci.
  • SLOŽENÍ HOTOVOSTI U KTERÉKOLIV POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY
    na účet Základní školy – č. ú. 0465289369/0800 + variabilní symbol žáka (pořadové číslo ve školní jídelně) do 28.dne v měsíci.

STRÁVNÍK JEHOŽ PLATBA NENÍ PŘIPSÁNA NA ÚČET ŠKOLY, MÁ NÁSLEDUJÍCÍ DNY OBĚDY ODHLÁŠENY. OBĚD JE PŘIHLÁŠEN AŽ KDYŽ DOJDE PLATBA NA ÚČET ŠKOLY.

3. Výše stravného

Věk*Plná cenaDotovaná cena**
do 6 let65,-32,-
7 – 10 let67,-34,-
11 – 14 let69,-36,-
15 a více let71,-38,-
zaměstnanec72,-38,-
* Do věkových skupin se děti zařazují podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce.
** Stravu za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu ve škole a v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole.

4. Doba výdeje obědů

Výdej obědů probíhá od 11.40 do 14.00 hod. Žáci se bez pedagogického dozoru v jídelně nezdržují. Bez pedagogického dozoru nejsou obědy vydávány. Výdej obědů první den nemoci je v době od 11.15 – 11.40, nebo v 13.50 – 14.00 do vlastních, čistě vymytých nádob.

5. Jídelní lístek + volba obědů

S jídelním lístkem na 14 dní dopředu se žáci mohou seznámit na nástěnce ve školní jídelně a ve školní družině, v objednacím boxu a on-line zde.
Rodiče žákům mohou objednávat obědy po internetu. Kdo bude mít zájem o tuto službu, musí dát vedoucí školní jídelny lísteček s e-mailovou adresou a heslem pro volení obědů (není totožné s heslem k e-mailové schránce).

6. Odhlašování obědů

Provádí se nejpozději den předem v objednacím boxu , na tel. čísle 315 682 309 od 7.00 do 14.30 hodin nebo po internetu viz bod č. 5.
Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě den předem do 14.30, mohou si oběd vyzvednout pouze první den nemoci do čistých přinesených nádob v době od 11.15 – 11.40 hodin nebo ve 13.50 – 14.00 hodin..

Dětský strávník má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po dobu jeho pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, § 4, odst. 9.
Strávník platí pouze cenu potravin.

V dalších dnech nepřítomnosti ve škole je strávník nebo jeho zákonný zástupce povinen obědy odhlásit, tyto obědy již nejsou dotované. Pokud oběd přesto nebude odhlášen, strávník bude platit plnou cenu oběda (včetně provozních a mzdových nákladů).

Rodiče žáků, kteří nevyzvedávají oběd pro nemocné dítě, mají do jídelny vstup zakázán.

V případě hromadných odhlášek, např. výlety, školy v přírodě, dny před prázdninami, je nutné strávníky odhlásit nejméně pět pracovních dnů předem.

7. Čip je nutné nosit denně pro výdej oběda.

V případě zapomenutí čipu si žák musí dojít do kanceláře vedoucí školní jídelny pro náhradní lístek v době od 7.40 – 10.00 hodin. V případě, že žák nebude mít čip ani náhradní lísteček, bude mu oběd vydán až ke konci výdejní doby – tj. ve 13.40 hodin!!!

8. Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. ze dne 25.2.2005.

Marcela Brzobohatá
vedoucí školní jídelny

Mgr. Radka Millerová
ředitelka školy


Školní automat

Zdravé a chutné výrobky vhodné pro dopolední svačinu školáků v chladícím automatu přímo v prostorách školy.

Ochucená mléka ve školním automatu

Ve školních automatech naleznete ochucená mléka s doplatkem žáka za tzv. akční cenu – 15 Kč.
Nárok mají žáci 1.stupně a přípravné třídy za zvýhodněnou cenu 1 ks denně. Další výrobek je pak prodáván za plnou cenu. Ostatní produkty v automatu lze zakoupit dle ceníku.

Karty z loňského roku jsou platné do 30.11.2023. Pro prodloužení platnosti stačí, aby rodiče dobili
kartičku kreditem o minimální výši 10 Kč. Platnost kartičky se tak prodlouží o další školní rok až do
30.11.2024. Dobitá částka je kredit, který lze v plné výši využít pro nákup zboží z automatu.

Prodloužení platnosti karty je BEZ POPLATKU.

Aplikace Happy Snack

Aplikaci si pro dva nejoblíbenější operační systémy lze stáhnout v Obchod Play nebo v
AppStore. Stažení a používání aplikace je zcela zdarma.

Prostřednictvím této aplikace lze naskenovat QR kód umístěný na automatu, posléze sledovat
nabídku v automatu a přihlásit se k účtu karty.

Pozor – změna účtu: 555 7756 / 5500

Informace ohledně školního mléka, ovoce a výdejních automatů formy Come-Automaty najdete na stránkách www.happysnack.cz

Výdej kreditních karet na mléčné výrobky a ovoce je v kanceláři školy.